School en logopediepraktijk samen = synergie!

plan-logopedie-op-schoolHier ziet u het plan logopedie op school voor de gemeente Hardenberg en omstreken.

Het plan is ontwikkeld door het Samenwerkingsverband Logopedie Hardenberg.

Het Samenwerkingsverband Logopedie Hardenberg wil voorkomen, dat kinderen verstoken blijven van juiste logopedische zorg op een vroegtijdig moment.
Preventief en vroegtijdig zijn hierbij de sleutelwoorden. Het samenwerkingsverband wil daarom pleiten voor behoud van de screening door de logopedisten in dienst van de gemeente Hardenberg.

De vrijgevestigde logopedisten hebben het plan opgevat om gezamenlijk een plan te ontwikkelen, waarbij leerkrachten worden ondersteund bij het signaleren van logopedische problemen en bij hulpvragen ten aanzien van specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.

Wilt u ook logopedie binnen uw school of heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Marjoleine Huitema: 06 – 412 49 882.

Terug naar boven